• Djur- och Naturunderstödd Rehabilitering

  • Inspiration och Utbildning

  • Hästunderstödd terapi

Grön Hälsa & Rehab

... arbetar med hälsa och rehabilitering i grön miljö och har vårdavtal med Region Halland


Grön Miljö

Vi har vår verksamhet på Kärramosse gård i Grimeton utanför Varberg. På gården har vi ett särskilt verksamhetshus, stall, rehabträdgård, växthus, flera olika djur och vacker omgivande natur.  

Av djuren är det hästarna som är av störst betydelse i rehabiliteringsarbetet.

Hälsa

Vi bedriver rehabilitering med värdigt bemötande, meningsfulla aktiviteter, stödjande samtal och stressreducerande träning som förtecken.

Vårt arbete är evidensbaserat och utförs av professionellt utbildad personal.

Målet är hälsa och livskvalitet.

Rehabilitering

Vi har platser för natur- och djurunderstödd rehabilitering för personer med psykisk ohälsa främst utmattningssyndrom , ångest och depression  

Vi erbjuder också inspiration och utbildning för tjänstemän, beslutsfattare och företag.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.