• Grön hälsa och Rehab

  Arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Grön hälsa och Rehab

  Inspiration & Utbildning

 • Grön hälsa och Rehab

  Sysselsättning & Rehabilitering

 • Grön hälsa och Rehab

  Arbetsträning & Praktik

Grön Hälsa & Rehab

är ett företag som arbetar med hälsa och rehabilitering i grön miljö.

 

Grön Miljö

 vi har vår verksamhet på Kärramosse gård i Grimeton, Varbergs kommun. Den gröna miljön med trädgård, natur och djur verkar stödjande för hälsan. 

Hälsa 

vi bedriver rehabilitering med hälsa och livskvalitet som förtecken. Vi kan också inspirera och utbilda  inom hälsoinriktat arbetsmiljö- eller utvecklingsarbete.

Rehabilitering

vi har platser för sysselsättning, rehabilitering, arbetsträning och praktik. Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet.